Wykładowcy

Lektorzy w English Point to doskonali nauczyciele, którzy swoją pozytywną energią potrafią zachęcić słuchaczy do nauki.
Szkolenia dla firm
To specjaliści w swoim zawodzie posiadający doskonałe wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Są ambitni, zaangażowani i kreatywni. Maja wiedzę i potrafią ją przekazać. Stały i fachowy nadzór nad poziomem nauczania sprawuje metodyk, który kilka razy w roku hospituje zajęcia poszczególnych lektorów,dokładnie je ocenia i przedstawia wnioski służace dalszemu rozwojowi zawodowemu obserwowanych nauczycieli. Metodyk służy swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko lektorom, ale również słuchaczom szkoły.

up

Wszelkie prawa zastrzeżone - © 2014 EnglishPoint

Level Sp. z o.o.

Radom, ul. 25 Czerwca 68
Budynek Lasów Państwowych
tel. 48 369 03 04
EP