Szkolenia dla firm

We współczesnym przedsiębiorstwie kwalifikacje językowe pracownikow mają zasadnicze znaczenie. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń językowych wychodzimy naprzeciw potrzebom nowoczesnych firm i instytucji. Oferując usługi najwyższej jakości, koncentrujemy się na potrzebach i satysfakcji naszych klientów.
Szkolenia dla firm
Znakomitą jakość szkolenia zapewniamy dzięki:
- pełnej koncentracjii na potrzebach, wymaganiach i opiniach słuchaczy
- programom kursów profesjonalnie dobranym do konkretnych potrzeb językowych pracowników
- wykwalifikowanym i doświadczonym lektorom, dla których nauczanie jest nie tylko pracą ale i pasją
- sprawdzonym, skutecznym i nowoczesnym metodom nauczania.

Rozpoznanie potrzeb

Organizacja szkolenia firmowego pozwala elastycznie dostosować program nauki i terminy zajęć do specyfiki pracy słuchaczy.
Jako organizator takiego szkolenia bierzemy na siebie wszystkie związane z tym obowiązki, a więc:
- opiekę nad organizacją szkolenia na wszystkich etapach: przed rozpoczeciem, w trakcie trwania i po zakończeniu szkolenia
- opiekę metodyczną, wizytacje zajęć
- raporty okresowe i raport końcowy.

Przed rozpoczęciem szkolenia

- Przedstawimy naszą ogólną ofertę i odpowiemy na wszystkie pytania 
- Zapoznamy się dokładnie z potrzebami szkoleniowymi, aby móc zaproponować szkolenie idealnie dopasowane do wymagań
- Ocenimy poziom zaawansowania słuchaczy 
- Na życzenie przeprowadzimy lekcję próbną
- Uzgodnimy ostateczny format szkolenia

W trakcie szkolenia

- Prześlemy miesięczne zestawienia obecności słuchaczy na zajęciach
- Przeprowadzimy testy postępów oraz testy końcowe
- Przeprowadzimy anonimowe ankiety oceny szkolenia i lektora
- Przeprowadzimy wizytacje niektórych zajęć

Po zakończeniu szkolenia

- Przedstawimy wyniki testów oraz postępów poszczególnych słuchaczy wraz z opiniami lektorów i rekomendacjami co do dalszego rozwoju
- Wydamy certyfikaty i nagrodzimy najlepszych słuchaczy 

up

Wszelkie prawa zastrzeżone - © 2014 EnglishPoint

Level Sp. z o.o.

Radom, ul. 25 Czerwca 68
Budynek Lasów Państwowych
tel. 48 369 03 04
EP