Metody nauczania

Nadrzędnym celem wszystkich kursów prowadzonych w naszej szkole jest osiąganie przez słuchaczy coraz większej biegłości językowej. Uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego komunikowania się w języku angielskim.
Szkolenia dla firm
Staramy się wykorzystywać najlepsze techniki zaczerpnięte z metody komunikatywnej, która skupia się na aktywnym posługiwaniu się językiem w sposób naturalny i celowy. Metoda ta pomaga w przyswajaniu treści i umiejętności językowych we własciwej kolejności. Zajęcia są praktyczne i urozmaicone.
Zadania indywidualne, symulacje, role-plays, konwersacje, gry czy psychozabawy,urozmaicone ćwiczenia w parach i grupach przekładają język i jego struktury na konkretne sytuacje, jakie mogą się przytrafić w życiu codziennym. Ważnym elementem urozmaicającym zajęcia jest internet jako żródło najnowszej wiedzy i technologii z zakresu nauczania języka.

Naszą specjalnością są kursy dla dzieci już od 5 roku życia

Rozwój dzieci jest bardzo dynamiczny. Posiadają one naturalny talent do uczenia się języków, i właśnie na tym bazuje skuteczność naszej metody. Do nauki motywuje je doświadczony w pracy z dziećmi lektor, przyjazna i komfortowo wyposażona sala oraz połączenie zabawy z ciągłą praktyką i specjalnymi zestawami ćwiczeń. Ćwiczenia te na każdym poziomie pozwalają na płynne przejście wszystkich etapów nauki: od oswojenia się z dżwiękami języka angielskiego, po jego aktywne użycie.

Podręczniki

W English Point korzystamy wyłącznie z podręczników najbardziej doświadczonych wydawnictw. Wybieramy podręczniki, które oparte są na najnowszych trendach w światowej metodyce nauczania języków obcych, i którym towarzyszą środki dydaktyczne wykorzystujące nowoczesną technologię. Efektem ścisłej współpracy z Wydawnictwem Pearson Longman jest przyznanie nam tytułu Szkoły Patronackiej tego światowego koncernu

up

Wszelkie prawa zastrzeżone - © 2014 EnglishPoint

Level Sp. z o.o.

Radom, ul. 25 Czerwca 68
Budynek Lasów Państwowych
tel. 48 369 03 04
EP